GB 5237.2Wrought aluminum alloy extruded profiles for 译稿-英文参考.pdfGB 5237.2Wrought aluminum alloy extruded profiles for 译稿-英文参考.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

ICS7715010H61NATIONALSTANDARDOFTHEPEOPLESREPUBLICOFCHINAGB52372200REPLACEGB523722004WROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESFORARCHITECTUREPART2ANODIZEDPROFILESISSUEDATE200IMPLEMENTATIONDATE200ISSUEDBYGENERALADMINISTRATIONOFQUALITYSUPERVISION,INSPECTIONANDQUARANTINEOFTHEPEOPLESREPUBLICOFCHINASTATEADMINISTRATIONOFCHINAFORSTANDARDIZATIONGB52372200FOREWORDINTHISPART,ARTICLE441AND442ARECOMPULSORYOTHERCONTENTSARERECOMMENDEDTHEREARE6PARTSINGB5237‘WROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESFORARCHITECTURE’PART1UNTREATEDPROFILESPART2ANODIZEDPROFILESPART3ELECTROPHORESTICCOATINGPROFILESPART4POWDERCOATINGPROFILESPART5PVDFCOATINGPROFILESPART6THERMALBARRIERPROFILESTHISPARTISTHESECONDPARTOFGB5237THISPARTREPLACEGB523722004WROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESFORARCHITECTUREPART2ANODIZEDPROFILESTHISPARTISAMENDEDREFERTOJISH86011999ANODICOXIDECOATINGSONALUMINUMANDALUMINUMALLOYSTHEMAJORTECHNICALDIFFERENCESBETWEENTHISPARTANDGB523722004AREASSESSMENTOFQUALITYOFSEALEDANODICOXIDECOATINGSBYPHOSPHORICACID/CHROMICACIDTESTWITHNITRICACIDPREDIPABOLISHTHEREQUIREMENTSANDMETHODOFALKALISPOTTESTONANODICOXIDECOATINGTHEANNEXAANDANNEXBINTHISPARTAREFORINFORMATIONONLYTHISPARTWASPROPOSEDBYTHECHINANONFERROUSMETALSINDUSTRYASSOCIATIONTHISPARTISUNDERTHEJURISDICTIONOFTHESTATEADMINISTRATIONOFCHINAFORSTANDARDIZATIONOFNONFERROUSMETALSTHEDEPARTMENTSWITHRESPONSIBILITYFORTHISWORKAREASFOLLOWSGUANGDONGXINGFAALUMINUMCO,LTD;FUJIANMINFAALUMINUMCO,LTD;GUANGDONGJIANMEIALUMINUMPROFILEFACTORYCO,LTD;FUJIANNANPINGALUMINUMCO,LTDANDSTANDARDRESEARCHDIVISIONCHINANONFERROUSMETALSSTANDARDSANDMETROLOGYRESEARCHINSTITUTETHISPARTISATTENDEDBYNATIONALQUALITYSUPERVISIONANDINSPECTIONCENTERFORNONFERROUSMETALS;FOSHANCITYNUONANALUMINUMCO,LTD;FOSHANCITYJIHUAALUMINUMCO,LTDANDBEIJINGDONGYAALUMINUMCO,LTDTHISPARTWASDRAFTEDBYWUXIKUN,FANSHUNKE,CHENWENSI,ZHUZUFANG,ZHENGYUMEI,DAIYUEXING,WUSHIWEN,ZHANZHONGXINGANDZHANGJILINTHEPREVIOUSVERSIONSOFTHESTANDARDREPLACEDBYTHISPARTAREGB/T52371985,GB/T52371993ANODIZEDANDCOLOREDPROFILES,GB523722000,GB5237220040GB52372200WROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESFORARCHITECTUREPART2ANODIZEDPROFILES1SCOPETHISPARTSPECIFIESREQUIREMENTS、TESTMETHODS、INSPECTIONREGULATIONS、PACKAGING、LABELING、TRANSPORTATION、STORAGEANDCONTENTSOFCONTRACTORORDEROFWROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESWITHANODIZEDOXIDECOATINGFORARCHITECTURETHISPARTAPPLIESTOTHECOATINGSOFANODICOXIDE,ELECTROLYTICCOLORANDORGANICCOLOREDONTHESURFACE,WROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESFORARCHITECTUREHEREAFTERREFERREDTOASTHEANODIZEDPROFILESTHESAMEPURPOSEANDTHESAMESURFACETREATMENTOFOTHERALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESMAYAPPLYTOTHISPART2NORMATIVEREFERENCESTHEFOLLOWINGPUBLICATIONSARECITEDANDINCORPORATEDINTOTHISSTANDARDFORDATEDREFERENCES,SUBSEQUENTAMENDMENTSEXCLUDINGCORRECTIONOFERRORTOORREVISIONSOFANYOFTHESEPUBLICATIONSDONOTAPPLYTOTHISSTANDARDBUTPARTIESREACHINGANAGREEMENTACCORDINGTOTHISSTANDARDAREENCOURAGEDTOREVIEWIFTHELATESTEDITIONSOFTHESEPUBLICATIONSAREAPPLICABLEFORUNDATEDREFERENCES,THELATESTEDITIONOFTHEPUBLICATIONAPPLIESGB/T2282002METALLICMATERIALS-TENSILETESTINGATAMBIENTTEMPERATUREGB/T1766PAINTANDVARNISH-RATINGSCHEMESOFDEGRADATIONOFCOATSGB/T4957NONCONDUCTIVECOATINGSONNONMAGNETICMETALSUBSTRATESMEASUREMENTOFCOATINGTHICKNESSEDDYCURRENTMETHODGB/T629CHEMICALREAGENT-SODIUMHYDROXIDEGB/T1740DETERMINATIONOFRESISTANCETOTEMPERATUREANDHUMIDITYGB/T18651997PAINTSVARNISHESARTIFICIALWEATHERINGANDEXPOSURETOARTIFICIALRADIATIONFILTEREDXENONARCRADIATIONGB/T3199WROUGHTALUMINUMANDALUMINUMALLOYPRODUCTSWROUGHTALUMINUMANDALUMINUMALLOYPRODUCTSPACKING,MARKING,TRANSPORTINGANDSTORINGGB/T4957NONCONDUCTIVECOATINGSONNONMAGNETICMETALSUBSTRATESMEASUREMENTOFCOATINGTHICKNESSEDDYCURRENTMETHODGB52371WROUGHTALUMINUMALLOYEXTRUDEDPROFILESFORARCHITECTUREPART1UNTREATEDPROFILESGB/T6461METHODSFORCORROSIONTESTINGOFMETALLICANDOTHERINORGANICCOATINGSONMETALLICSUBSTRATESRATINGOFTESTSPECIMENSANDMANUFACTUREDARTICLESSUBJECTEDTOCORROSIONTESTSGB/T6462METALLICANDOXIDECOATINGSMEASUREMENTOFCOATINGTHICKNESSMICROSCOPICALMETHODGB/T801312007ANODICOXIDECOATINGSANDORGANICPOLYMERCOATINGSONALUMINUMANDITSALLOYSPART1ANODICOXIDECOATINGS1GB52372200GB/T80141ANODIZINGOFALUMINUMANDITSALLOYSTHEMEASURINGMETHODOFTHICKNESSOFANODICOXIDECOATINGSPART1THEMEASURINGPRINCIPLEGB/T80142ANODIZINGOFALUMINUMANDALUMINUMALLOYSASSESSMENTOFQUALITYOFSEALEDANODICOXIDECOATINGSPART1PHOSPHORICACID/CHROMICACIDTESTWITHNITRICACIDPREDIPGB/T9276METHODSOFEXPOSURETONATURALWEATHERINGOFCOATINGGB/T129673ANODIZINGOFALUMINUMANDALUMINUMALLOYSCOPPERACCELERATEDACETICACIDSALTSPRAYTESTFORANODICOXIDECOATINGSCASSTESTGB/T129673ANODIZINGOFALUMINUMANDALUMINUMALLOYSDETERMINATIONOFTHEFASTNESSTOULTRAVIOLETLIGHTOFCOLOUREDANODICCOATINGSGB/T149523ANODIZINGOFALUMINUMANDALUMINUMALLOYSDETERMINATIONOFCOLORDIFFERENCESANDAPPEARANCEOFCOLOREDANODICOXIDEFILMSVIEWINGMETHODGB/T20975ALLPARTSCHEMICALANALYSISMETHODSOFALUMINUMANDALUMINUMALLOYS3TERMS,DEFINITIONSTHETERMSANDDEFINITIONSOFGB/T801312007ANDTHEDEFINITIONSSHOWNHEREINAFTERAREAPPLICABLEFORTHISPART31EXPOSEDSURFACESEXPOSEDSURFACESMEANTHEPROFILESAFTERPROCESSED、FABRICATEDANDINSTALLEDINTHECONSTRUCTION,THEVISIBLESURFACESWHENTHEYAREOPENORCLOSE32LOCALTHICKNESSCOATINGTHICKNESSONMEASURINGPARTMEANSTHEAVERAGEMEASUREDVALUEOFMEASURINGSEVERALTIMESNOTLESSTHAN3TIMESATAPARTNOMORETHAN1CM2ONTHEEXPOSEDSURFACE33AVERAGETHICKNESSTHEAVERAGEOFVALUESMEASUREDOFLOCALTHICKNESS,BYMEASURINGFORSEVERALTIMESNOTLESSTHAN5TIMES4REQUIREMENTS41CLASSIFICATION411ALLOY、TEMPERANDSPECIFICATIONTHEALLOY、TEMPERANDSPECIFICATIONSHALLBEINACCORDANCEWITHPROVISIONSOFGB52371412ANODIZEDCOATINGTHICKNESSCLASSIFICATION,TYPICALPURPOSEANDPAINTFILMTYPETHICKNESSCLASSIFICATIONOFANODICCOATINGS,TYPICALPURPOSEANDPAINTFILMTYPEARESHOWNINTABLE1THECLASSIFICATIONSHALLSPECIFYINTHECONTRACTIFTHEANODICCOATINGTHICKNESSCLASSIFICATIONISNOTSPECIFIEDINTHECONTRACT,ANODIZEDCOATINGPROFILESWITHCLEARPAINTSHALLBESUPPLIEDINACCORDANCEWITHCLASSAA10TABLE1CLASSTYPICALPURPOSEANODIZEDTYPEASSEMBLYOFINDOORANDOUTDOORARCHITECTUREORVEHICLEAA10AA15ASSEMBLYOFOUTDOORARCHITECTUREORVEHICLEAA20AA25ASSEMBLYOFARCHITECTUREVEHICLEINOUTDOORRIGORENVIRONMENTANODICOXIDEANODICOXIDEANDELECTROLYTICCOLORANODICOXIDEANDCOLOR413LABELING/MARKINGPRODUCTLABELPRESENTSPRODUCTNAME,ALLOY,TEMPER,SPECIFICATIONCONSISTINGOFTWOPARTSPROFILEREFERENCENUMBERANDLENGTH,COLOR,CLASSIFICATION,ANDTHISPARTNUMBER2GB52372200LABELINGSAMPLESAREASTHEFOLLOWINGALUMINUMPROFILESMADEOFALLOY6063,TEMPERT5,REFERENCENO421001,LENGTH6000MM,SURFACETREATMENTTYPEISANODICOXIDEELECTROLYTICCOLORTREATMENT,BLACKBRONZECOLORED,CLASSIFICATIONISAA15,LABELEDASANODICCOATINGPROFILE6063T54210016000BLACKBRONZEAA15GB5237220042CHEMICALCOMPOSITIONANDMECHANICALPROPERTIESTHECHEMICALCOMPOSITIONANDMECHANICALPROPERTIESSHALLBEINACCORDANCEWITHGB5237143DIMENSIONTOLERANCETHEDIMENSIONTOLERANCEOFPROFILESINCLUDINGOXIDIZEDCOATINGSHALLBEINACCORDANCEWITHGB5237144OXIDIZEDCOATINGPROPERTIES441COATINGTHICKNESSTHEAVERAGETHICKNESSANDLOCALTHICKNESSOFANODIZEDOXIDIZEDCOATINGSSHOULDACCORDWITHTHESPECIFICATIONSHOWNINTABLE2TABLE2MINIMUMAVERAGETHICKNESS/ΜM,NOTLESSTHANMINIMUMLOCALTHICKNESS/ΜM,NOTLESSTHANCLASSOFTHICKNESSAA10108AA151512AA202016AA252520442SEALINGQUALITYAFTERPHOSPHORICACID/CHROMICACIDTESTWITHNITRICACIDPREDIP,THEPERMISSIBLEMASSLOSSSHALLNOTBEMORETHAN30MG/DM2443COLORANDCOLORDIFFERENCESTHECOLOROFANODIZEDOXIDIZEDCOATINGSHALLBEINACCORDANCEWITHCOLORSAMPLEAGREEDBYTHEBUYERANDSELLERBASICALLY,ORBETWEENTHEUPPERANDLOWERLIMITOFTHECOLORSTANDARDWHICHHAVEBEENAGREEDBETWEENTHESUPPLIERANDCUSTOMERIFTHEBUYERWANTSTOMEASURETHECOLORWITHAPPARATUS,THECOLORDIFFERENCEVALUESHALLBEAGREEDBYTHEBUYERANDSELLER444RESISTANCETOSALTSPRAYCORROSIONRESULTSOFCASSTESTSHOULDMEETTHESPECIFICATIONSHOWNINTABLE3445ABRASIONRESISTANCERESULTSOFABRASIONRESISTANCETESTSHOULDMEETTHESPECIFICATIONSHOWNINTABLE3TABLE3SALTSPRAYCORROSIONRESISTANCEABRASIONRESISTANCECASSTESTRESULTSWEARCOEFFICIENTOFSANDFALLINGTESTRESULTSCLASSOFTHICKNESSABRASIONCOEFFICIENT(F),G/ΜMTIME/HCLASS/GRADEAA1016≥9≥300AA1524≥9≥300AA2048≥9≥300AA2548≥9≥300446WEATHERINGRESISTANCE4461ACCELERATEDWEATHERINGRESISTANCEAFTERARTIFICIALACCELERATEDAGINGTESTWITH313BFLUORESCENTULTRAVIOLETLAMB,THEDISCOLORATIONOFELECTROLYZECOLOREDCOATINGSSHALLACHIEVEGRADE1,THEONEOFORGANICCOLOREDCOATINGSSHALLACHIEVEGRADE2THECOLORDIFFERENCEGRADESHALLBEARRANGEDACCORDINGTOTHEDIFFERENCEOFTHECOLORBYTHEBUYERANDTHESELLER3GB523722004462NATURALWEATHERINGRESISTANCEIFNATURALWEATHERINGRESISTANCEISREQUIREDBYTHEBUYER,THETESTCONDITIONSANDTHEACCEPTANCESTANDARDSHALLBEAGREEDBETWEENTHEBUYERANDTHESELLERANDITSHALLBESPECIFIEDINCONTRACT447OTHER4471IFTHEBUYERHAVEANYSPECIALREQUESTSFORPERFORMANCETOSALTSPRAYCORROSIONRESISTANCE、ABRASIONRESISTANCE、ANDWEATHERINGRESISTANCE,THECUSTOMERANDTHESUPPLIERCANCONSULTTHEREQUESTOFPROPERTIESACCORDINGTOGB/T801312007,ANDSPECIFYINTHECONTRACT4472THECUSTOMERANDTHESUPPLIERCANCONSULTTHEREQUESTOFPROPERTIESACCORDINGTOGB/T801312007,WHENTHEBUYERREQUIRESOTHERPROPERTIES45APPEARANCETHESURFACESOFANODIZEDPROFILESWITHELECTRICALBURNSOROXIDIZEDFILMPEELINGORANYOTHERDEFECTSAFFECTUSEARENOTALLOWEDBUTPROFILESWITHOUTFILMLOCALLYATTHE80MMENDOFTHEMAREALLOWED5TESTMETHODS51CHEMICALCOMPOSITIONARBITRALANALYSISMETHODFORCHEMICALCOMPOSITIONSHALLBEINACCORDANCEWITHGB/T2097552MECHANICALPROPERTIESARBITRALTESTFORMECHANICALPROPERTIESSHALLBEINACCORDANCEWITHGB/T2282002,PERCENTAGEELONGATIONAFTERFRACTURESHALLBEINACCORDANCEWITHCLAUSE111OFGB/T228200253DIMENSIONTOLERANCETHEDIMENSIONTOLERANCEISCARRIEDOUTACCORDINGTOTHEMETHODSPRESCRIBEDINGB5237154PERFORMANCEOFANODICOXIDECOATING541COATINGTHICKNESS5411ACCORDINGTOTHEMEASUREMENTPRINCIPLEPROVIDEDINGB/T80141,MEASURETHEFILMTHICKNESSBYEDDYCURRENTMETHODPROVIDEDINGB/T4957ORMICROSCOPICALMETHODPROVIDEDINGB/T6462ARBITRALMEASUREMENTSHALLBEINACCORDANCEWITHGB/T64625412THEMEASUREMENTINTERPRETATIONSOFAVERAGECOATINGTHICKNESSANDLOCALTHICKNESSSEEGB/T801312007ANNEXD542SEALINGQUALITYAPPLYPHOSPHORICACID/CHROMICACIDTESTWITHNITRICACIDPREDIPSHALLBECARRIEDOUTACCORDINGTOGB/T87532543COLORANDCOLORDIFFERENCE5431IFMATCHINGTHECOLOREDSPECIMENS,THEYSHALLBEPLACEDINTHESAMEPLANEANDOBSERVEDFROMTHEORIENTATIONNEARTONORMAL,INDIFFUSEDAYLIGHT,ALONGTHEDIRECTIONOFPROCESSINGBEINGALWAYSTHESAME5432ADIFFUSESOURCEOFILLUMINATIONSHALLBEPLACEDABOVEANDBEHINDTHEVIEWERTHEDIRECTIONOF
编号:201311211756190883    类型:共享资源    大小:191.88KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-21
  
5
关 键 词:
行业资料 国家标准 精品文档 GB 5237.
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:GB 5237.2Wrought aluminum alloy extruded profiles for 译稿-英文参考.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-110883.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:59次
上学吧上传于2013-11-21

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

精品推荐

相关阅读

人人文库
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

[email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5